Công ty Cổ phần Thương mại Hoá chất Đức An

Công ty Cổ phần Thương mại Hoá chất Đức An

1, Hàng Mành, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trung tâm khuyến nông - Công ty Đông Thành

Trung tâm khuyến nông - Công ty Đông Thành

18, Hàng Khoai, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thanh Bình - Công ty sản xuất chăn - ga - gối - đệm

Thanh Bình - Công ty sản xuất chăn - ga - gối - đệm

62, Hàng Điếu, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên - Đại lý Biti's

Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên - Đại lý Biti's

8, Hàng Dầu, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chi cục thuế Hoàn Kiếm

Chi cục thuế Hoàn Kiếm

35, Hàng Cân, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Công ty CP XNK lương thực thực phẩm Hà Nội

Công ty CP XNK lương thực thực phẩm Hà Nội

28, Hàng Cân, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Mỹ Linh

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Mỹ Linh

87, Hàng Bồ, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đại lý vé số Bắc Nam - Công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô

Đại lý vé số Bắc Nam - Công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô

52-54, Hàng Bồ, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Công ty CP XNK Thương mại và Công nghệ TM

Công ty CP XNK Thương mại và Công nghệ TM

50, Hàng Bài, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Trường Quân

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Trường Quân

47, Hàng Bài, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

VFC - Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu Thuỷ

VFC - Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu Thuỷ

27, Hàng Bài, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trung tâm nghiên cứu giới - pháp luật và phát triển cộng đồng

Trung tâm nghiên cứu giới - pháp luật và phát triển cộng đồng

27, Hàng Bài, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hội đồng Dược điển Việt Nam - Viện kiểm nghiệm thuốc Trung Ương

Hội đồng Dược điển Việt Nam - Viện kiểm nghiệm thuốc Trung Ương

48, Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vụ Phát Triển Quốc Tế Anh (DFID)

Vụ Phát Triển Quốc Tế Anh (DFID)

31, Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngân hàng Agribank - Đại lý nhận lệnh chứng khoán

Ngân hàng Agribank - Đại lý nhận lệnh chứng khoán

19, Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Các dịch vụ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Địa điểm mới