Cơm Bà Đẻ | 1C, Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, Hồ Chí Minh

Cơm Bà Đẻ

1C, Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 22 412 434 - 22 010 122

(84-8) 22 412 434 - 22 010 122

Khoảng giá: Chưa xác định

 

 

 

Các địa điểm tại địa chỉ này

Shop cùng chuyên mục

Các dịch vụ

Địa điểm mới