Cơm bình dân Tuấn Tú tại 17, Phùng Hưng, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơm bình dân Tuấn Tú

17, Phùng Hưng, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4)38628664-33504724(84-4)(84-4)38628664-33504724

Khoảng giá: Chưa xác định.

 

 

Cơm bình dân Tuấn Tú tại 17, Phùng Hưng, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

Các địa điểm tại địa chỉ này

Shop cùng chuyên mục

Các dịch vụ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Địa điểm mới