Cơm gà xối mỡ | 402, Trần Phú, Phường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh

Cơm gà xối mỡ

402, Trần Phú, Phường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 508 408

(84-8) 39 508 408

(84-8)

Khoảng giá: Chưa xác định.

 

 

 

Các địa điểm tại địa chỉ này

Shop cùng chuyên mục

Các dịch vụ

Địa điểm mới