Ho Sen Hotel | 4B-4C, Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ho Sen Hotel

4B-4C, Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 232 281 - 38 232 285

(84-8) 38 232 281 - 38 232 285

(84-8) 38 291 849

info@hosenhotel.com.vn

Khoảng giá: Chưa xác định

 

 

Ho Sen Hotel tại 4B-4C, Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 

Các địa điểm tại địa chỉ này

Shop cùng chuyên mục

Các dịch vụ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Địa điểm mới