Khách sạn Bình Minh | 112-114, Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Khách sạn Bình Minh

112-114, Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 256 618 - 39 256 619 - 39 250 702

(84-8) 39 256 618 - 39 256 619 - 39 250 702

Khoảng giá: Chưa xác định

 

 

 

Các địa điểm tại địa chỉ này

Shop cùng chuyên mục

Các dịch vụ

Địa điểm mới