Khách sạn Duy Phúc | 349, An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Hồ Chí Minh

Khách sạn Duy Phúc

349, An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 302 317 - 38 390 423

(84-8) 38 302 317 - 38 390 423

(84-8)

Khoảng giá: Chưa xác định

 

 

 

Các địa điểm tại địa chỉ này

Shop cùng chuyên mục

Các dịch vụ

Địa điểm mới