Khách sạn Hồng Hạc | 34A, Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Khách sạn Hồng Hạc

34A, Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-4) 38 257 916

(84-4) 38 257 916

Khoảng giá: Chưa xác định

 

 

 

Các địa điểm tại địa chỉ này

Shop cùng chuyên mục

Các dịch vụ

Địa điểm mới