Khách sạn Ngọc Thành | 30, Nguyễn Văn Giai, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Khách sạn Ngọc Thành

30, Nguyễn Văn Giai, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 209 087

(84-8) 38 209 087

(84-8)

Khoảng giá: Chưa xác định

 

 

 

Các địa điểm tại địa chỉ này

Shop cùng chuyên mục

Các dịch vụ

Địa điểm mới