Khách sạn Thắng Lợi | 14, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Khách sạn Thắng Lợi

14, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 304 989

(84-8) 39 304 989

Khoảng giá: Chưa xác định.

 

 

 

Các địa điểm tại địa chỉ này

Shop cùng chuyên mục

Các dịch vụ

Địa điểm mới