Khách sạn Thiên Thảo | 89, Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, Hồ Chí Minh

Khách sạn Thiên Thảo

89, Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 291 440

(84-8) 39 291 440

(84-8) 39 291 442

thienthao.hotel@hcm.fpt.vn

Khoảng giá: Chưa xác định.

 

 

 

Các địa điểm tại địa chỉ này

Shop cùng chuyên mục

Các dịch vụ

Địa điểm mới