Nhà hàng hải sản Cát Vàng | 27B, Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

Nhà hàng hải sản Cát Vàng

27B, Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 35 036 668

(84-8) 35 036 668

Khoảng giá: Chưa xác định

 

 

Nhà hàng hải sản Cát Vàng tại 27B, Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

 

Các địa điểm tại địa chỉ này

Shop cùng chuyên mục

Các dịch vụ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Địa điểm mới