Nhà hàng Nhật Bản Hakata | 29A, Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Nhà hàng Nhật Bản Hakata

29A, Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 258 480

(84-8) 38 258 480

(84-8)

Khoảng giá: Chưa xác định

 

 

Nhà hàng Nhật Bản Hakata tại 29A, Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 

Các địa điểm tại địa chỉ này

Shop cùng chuyên mục

Các dịch vụ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Địa điểm mới