Phở Tín Thành | 445, Trần Phú, Phường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh

Phở Tín Thành

445, Trần Phú, Phường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 362 778

(84-8) 38 362 778

(84-8)

Khoảng giá: Chưa xác định

 

 

 

Các địa điểm tại địa chỉ này

Shop cùng chuyên mục

Các dịch vụ

Địa điểm mới