Quán cơm Cô Mỹ | 42/18, Nguyễn Giản Thanh, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

Quán cơm Cô Mỹ

42/18, Nguyễn Giản Thanh, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 631 100

(84-8) 38 631 100

Khoảng giá: Chưa xác định

 

 

 

Các địa điểm tại địa chỉ này

Shop cùng chuyên mục

Các dịch vụ

Địa điểm mới