Sao Hotel | 24, Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Sao Hotel

24, Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 233 999

(84-8) 38 233 999

(84-8) 38 232 888

saohotel@hcm.fpt.vn

Khoảng giá: Chưa xác định.

 

 

 

Các địa điểm tại địa chỉ này

Shop cùng chuyên mục

Các dịch vụ

Địa điểm mới