Trường trung cấp chuyên nghiệp kinh tế công nghệ Gia Định | 462-464, An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Hồ Chí Minh

Trường trung cấp chuyên nghiệp kinh tế công nghệ Gia Định

462-464, An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 62 712 464 - 0989 010 116

(84-8) 62 712 464 - 0989 010 116

(84-8) 38 352 500

Khoảng giá: Chưa xác định

 

 

 

Các địa điểm tại địa chỉ này

Shop cùng chuyên mục

Các dịch vụ

Địa điểm mới