VIB Bến Nghé | 133, Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

VIB Bến Nghé

133, Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 278 027

(84-8) 38 278 027

(84-8) 38 278 028

Khoảng giá: Chưa xác định.

 

 

VIB Bến Nghé tại 133, Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

 

Các địa điểm tại địa chỉ này

Shop cùng chuyên mục

Các dịch vụ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Địa điểm mới