White Lion Hotel | 13a, Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, Hồ Chí Minh

White Lion Hotel

13a, Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 62 667 878 - 62 527 878

(84-8) 62 667 878 - 62 527 878

Khoảng giá: Chưa xác định

 

 

 

Các địa điểm tại địa chỉ này

Shop cùng chuyên mục

Các dịch vụ

Địa điểm mới