Menu Đóng

Category: Món ốc

Quán Út

252/68C, Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh (84-8) 39 312 746 (84-8) 39 312 746 (84-8) Khoảng giá: Chưa xác định