Menu Đóng

Cơm Cô Dung

2/101, Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 135 931

(84-8) 39 135 931

(84-8)

Khoảng giá: Chưa xác định

Posted in Nhà hàng, quán ăn, Quán Ăn

Related Posts