Menu Đóng

Cơm Lễ Nghĩa

35/16, Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 36 018 926 – 0938 445 552

(84-8) 36 018 926 – 0938 445 552

(84-8)

Khoảng giá: Chưa xác định

Posted in Nhà hàng, quán ăn, Quán Ăn

Related Posts