Menu Đóng

Cơm tấm Quốc Mai

207/1, Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 275 675

(84-8) 38 275 675

Khoảng giá: Chưa xác định

Posted in Nhà hàng cao cấp, Nhà hàng, quán ăn

Related Posts