Menu Đóng

Cơm tấm Thu Thảo

459-461, Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 628 486

(84-8) 39 628 486

(84-8) 38 586 681

Khoảng giá: Chưa xác định

Posted in Nhà hàng, quán ăn, Quán Ăn

Related Posts