Menu Đóng

Cửa hàng thủy sản Ngọc Lượng

kiốt 12, Châu Long, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 37 160 237

(84-4) 37 160 237

Khoảng giá: Chưa xác định.

Posted in Hải Sản, Nhà hàng, quán ăn

Related Posts