Menu Đóng

Đặc sản bánh cốm su xê Nguyên Nhung

52, Hàng Than, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 39 270 067

Khoảng giá: Chưa xác định.

Posted in Thực phẩm, Thực phẩm khác

Related Posts