Menu Đóng

Hoa Tra – Camellia Hotel

12C, Chân Cầm, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 285 936 – 39 380 937

(84-4) 38 285 936 – 39 380 937

(84-4) 38 289 409

camellia12cc@yahoo.co.uk

Khoảng giá: Chưa xác định

Posted in Khách sạn, Khách sạn 2 sao

Related Posts