Menu Đóng

Hotel Ruby Star 2

43, Trương Định, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 333 146 – 39 333 147 – 39 333 148

(84-8) 39 333 146 – 39 333 147 – 39 333 148

(84-8) 39 333 149

salesrubystar2hotel@gmail.com

Khoảng giá: Chưa xác định.

Posted in Khách sạn, Khách sạn 2 sao

Related Posts