Menu Đóng

Hủ tíu nam vang Ty Lum

60, Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 654 193

(84-8) 38 654 193

(84-8)

Khoảng giá: Chưa xác định.

Posted in Hủ tiếu, mì, Nhà hàng, quán ăn

Related Posts