Menu Đóng

KFC Cách Mạng Tháng 8

594, Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 489 999

(84-8) 38 489 999

(84-8)

info@kfcvietnam.com

Khoảng giá: Chưa xác định

Posted in Nhà hàng cao cấp, Nhà hàng, quán ăn

Related Posts