Menu Đóng

Khách sạn Anh Tú

21, Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 306 177 – 39 301 045

(84-8) 39 306 177 – 39 301 045

(84-8) 39 301 045

Khoảng giá: Chưa xác định.

Posted in Khách sạn, Khách sạn 2 sao

Related Posts