Menu Đóng

Khách sạn Fraser Suites

Tòa nhà Syrena, 51, Xuân Diệu, Quận Tây Hồ, Hà Nội

(84-4) 37 198 877

sales.hanoi@frasershospitality.com

Khoảng giá: Chưa xác định.

Posted in Khách sạn, Nhà khách

Related Posts