Menu Đóng

Khách sạn Hoàng Gia Huy

48-50, Nguyễn An Ninh, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 225 895 – 38 225 898

(84-8) 38 225 895 – 38 225 898

(84-4) 38 225 884

Khoảng giá: Chưa xác định.

Posted in Khách sạn, Khách sạn 2 sao

Related Posts