Menu Đóng

Khách sạn Hoàng Kim Hải Phòng

117 Vĩnh Lưu, Đông Hải 1, Quận Hải An, Hải Phòng

02253.555.681

hoangkimhotelhaiphong@gmail.com

Khoảng giá: Chưa xác định.

Posted in Khách sạn, Khách sạn 2 sao

Related Posts