Menu Đóng

Khách sạn Liên An

37-39-41, Lê Anh Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 272 222 – 38 293 126

(84-8) 38 272 222 – 38 293 126

(84-8) 38 251 588

LienAnSaiGonHotel@yahoo.com

Khoảng giá: Chưa xác định.

Posted in Khách sạn, Khách sạn 2 sao

Related Posts