Menu Đóng

Khách sạn mini Hoa Sen

191, Nguyễn Tiểu La, Phường 8, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 530 753 – 38 533 083

(84-8) 38 530 753 – 38 533 083

(84-8)

Khoảng giá: Chưa xác định.

Posted in Khách sạn, Khách sạn 1 Sao

Related Posts