Menu Đóng

Khách sạn Nam Phương

82, An Điềm, Phường 10, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 562 865

(84-8) 38 562 865

(84-8)

Khoảng giá: Chưa xác định.

Posted in Khách sạn, Khách sạn 1 Sao

Related Posts