Menu Đóng

Khách sạn Ngọc Hà

53-55, Lê Anh Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 247 464

(84-8) 38 247 464

(84-8) 38247467

ngocha53@hcm.vnn.vn

Khoảng giá: Chưa xác định.

Posted in Khách sạn, Khách sạn 2 sao

Related Posts