Menu Đóng

Khách sạn Ngọc Lan

191C, Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 573 676

(84-8) 39 573 676

(84-8) 39 573 574

Khoảng giá: Chưa xác định.

Posted in Khách sạn, Khách sạn 1 Sao

Related Posts