Menu Đóng

Khách sạn Tân Đạt Mỹ

81-83, Ông Ích Khiêm, Phường 10, Quận 11, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 634 765

(84-8) 39 634 765

(84-8)

Khoảng giá: Chưa xác định.

Posted in Khách sạn, Khách sạn 1 Sao

Related Posts