Menu Đóng

Khách sạn Thái Bình 3

22, Ngô Quyền, Phường 6, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 558 742

(84-8) 38 558 742

(84-8)

Khoảng giá: Chưa xác định.

Posted in Khách sạn, Khách sạn 1 Sao

Related Posts