Menu Đóng

Khách sạn Trái Táo

29, Châu Văn Liêm, Phường 14, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 561 612 – 38 556 765

(84-8) 38 561 612 – 38 556 765

(84-8) 38 561 578

Khoảng giá: Chưa xác định.

Posted in Khách sạn, Khách sạn 1 Sao

Related Posts