Menu Đóng

Khách sạn Văn Đô

118, Trần Tuấn Khải, Phường 5, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 231 191 – 39 244 618 – 39 236 086

(84-8) 39 231 191 – 39 244 618 – 39 236 086

(84-8) 39 231 191

Khoảng giá: Chưa xác định.

Posted in Khách sạn, Khách sạn 1 Sao

Related Posts