Menu Đóng

La Cave de Sai Gon Restaurant

NN1B, Bạch Mã, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 22 395 864

(84-8) 22 395 864

(84-8)

lacavenn1@gmail.com

Khoảng giá: Chưa xác định

Posted in Nhà hàng cao cấp, Nhà hàng, quán ăn

Related Posts