Menu Đóng

Luxury Hotel

2, Phủ Doãn, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 257 257 – 39 380 482 – 39 380 483

(84-4) 38 257 257 – 39 380 482 – 39 380 483

(84-4) 39 380 485

sales@luxuryhotel.com.vn

Khoảng giá: Chưa xác định.

Posted in Khách sạn, Khách sạn 1 Sao

Related Posts