Menu Đóng

Nguyên Hương – Đặc sản chè Thái Nguyên, mứt sen trần, ô mai

24, Hàng Điếu, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 285 943

Khoảng giá: Chưa xác định.

Posted in Thực phẩm, Thực phẩm khác

Related Posts