Menu Đóng

Nhà hàng 9 Cua Crab

33, Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 308 033

(84-8) 39 308 033

(84-8) 39 308 903

Khoảng giá: Chưa xác định.

Posted in Hải Sản, Nhà hàng, quán ăn

Related Posts