Menu Đóng

Nhà hàng Chả Cá Lã Vọng

3-5, Hồ Xuân Hương, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 305 674

(84-8) 39 305 674

(84-8)

Khoảng giá: Chưa xác định

Posted in Nhà hàng cao cấp, Nhà hàng, quán ăn

Related Posts