Menu Đóng

Nhà hàng Gold

176-178, Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 39 146 314 – 39 146 315

(84-8) 39 146 314 – 39 146 315

(84-8)

Khoảng giá: Chưa xác định

Posted in Nhà hàng cao cấp, Nhà hàng, quán ăn

Related Posts