Menu Đóng

Nhà hàng Hoa Hồng

238, Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 655 034 – 38 658 154

(84-8) 38 655 034 – 38 658 154

(84-8) 38 655 333

nhahanghoahong@kyhoa.com.vn

Khoảng giá: Chưa xác định

Posted in Nhà hàng cao cấp, Nhà hàng, quán ăn

Related Posts